Kuidas võrrelda katuse hinnapakkumisi?

Erinevatelt katusetootjatelt hinnapakkumisi küsides võib juhtuda, et saadud pakkumised on sisult väga erinevad ning neid on omavahel raske võrrelda. Samuti võivad pakkumistes olla puudu mitmed olulised detailid, mis lisatakse hiljem tööde käigus. Hinnapakkumiste oskuslik lugemine tagab selle, et töö kogumaksumus on kohe alguses selge ning katus saab kvaliteetne ja peab vastu hoone kogu eluea.

Hinnapakkumiste kontrollnimekiri

Koostasime kontrollnimekirja katuseosadest, mis igas hinnapakkumises kindlasti peaks kirjas olema. Pakkumine peab lisaks katusekattematerjalile kindlasti sisaldama:

 • Eridetaile – kivikatuse puhul näiteks harjakive, äärekive, harja algus- ja lõpukivi, erikive vintskappide, neelude ja läbiviikude tegemiseks jne.
 • Aluskatet ja selle tüüpi (hingav soojustatud pööningule, mittehingav külmale ventileeritud pööningule), kaalu ruutmeetri kohta (soovitav min 160 gr/m²) ning eriteipi aluskatte ühenduste ja paranduste jaoks.
 • Erinevaid tihendeid katuseharjale, läbiviikudele, räästale ning katuseneelu lahendusi (plekk, tihendid), mis tagavad, et katus läbi ei laseks.
 • Kinnitusvahendeid (klambrid, kruvid, teatud juhtudel ka liim).
 • Nõuetele vastavaid turvatooteid – lumetõkkeid juhul, kui maja räästa all liiguvad inimesed või pargivad autod, katuseastmeid ja käigusildu korstna juurde  pääsemiseks,
 • katuseluuke (juhul, kui katusele ligipääs käib luugi kaudu), turvakonksusid katusel turvaliseks liikumiseks jne.
 • Vihmaveerenne ja -torusid, kui neid hinnapäringus sooviti.
 • Materjalide transporti ehitusobjektile ja kivide katusele tõstmist.

Detailide kogus sõltub igast projektist eraldi ja need kalkulatsioonid teeb katusemüüja. Siiski peaks tellija näpuga järge ajama ja vajadusel mitu korda üle küsima, kas kõik vajalikud lisatarvikud on ikkagi pakkumisse lisatud. Kui mõni loetletud komponentidest on hinnapakkumisest puudu, tuleb paluda see müüjal lisada. Vastasel juhul võib töö käigus ette tulla ebameeldivaid üllatusi ning kõige odavam pakkumine võib lisanduvate detailide tõttu osutuda lõppkokkuvõttes hinnalt kõige kallimaks ning tähendada ka tööde venimist.

Mille alusel parim pakkumine välja valida?

Katusemüüja väljavalimisel  tuleks lisaks kõigi detailide olemasolule arvestada veel õige mitut tegurit:

 • Katusematerjali garantiid ja eeldatavat eluiga: näiteks BMI Monieri kivikatuste puhul on tehniline garantiiaeg 30 aastat, katuse tegelik eluiga aga 100 aastat ja kauemgi.
 • Katusematerjali väljanägemist: kas värv ja disain on majaomanikule meelepärane. Katusetootjalt võib küsida ka fotosid väljavalitud materjaliga tehtud katustest.
 • Katuse vastupidavust ja omadusi: kui vastupidav on materjal talvekülmale ja suvekuumale, kui tormikindel on katus, kas vihm ja tugev tuul tekitavad katustealustes tubades müra, kuivõrd kriimustuskindel on katus, kas rooste võib katust kahjustada jne.
 • Milline on pakkumisse lisatud aluskate: selle materjali mõte on, et lekke korral ei satu vesi tuppa ning katusekatte alla tekkiv niiskus ei kahjusta maja. Viilkatuse all paiknevate eluruumide korral on kindlasti vajalik paigaldada korralik hingav aluskate (nt Divoroll Universal +2S). Kvaliteetse hingava aluskatte minimaalne kaal peaks olema 160 gr/m² kohta. Raskem aluskate tähendab, et kangas on armeeritud, sel on rohkem kihte ja ta on seega tugevam. Õhukese ebakvaliteetse aluskattega võib juhtuda, et katusepaigalduse ajal mööda katust ronides vigastatakse seda või astutakse lausa katki. Armeeritud aluskatte eluiga on pikem, kuna erinevalt õhukestest materjalidest  ei veni tugev aluskate välja.
 • Kas katusematerjal ja lisatarvikud on samalt tootjalt: see tagab, et katusesüsteemi osad sobivad omavahel 100% kokku ning probleemide tekkides ei püüa erinevate komponentide tootjad vastutust üksteisele veeretada.
 • Erinevatele korstnatüüpidele sobilike tihenduskomplektide olemasolu: koos uue katuse paigaldusega tuleb kindlasti teha uuesti ka korstna ümbruse tihendamine lekkekindlaks.
 • Katusematerjali ja lisadetailide tarnekiirust: odavast hinnast võib olla vähe kasu, kui lekkiva katuse asemele uus materjal enne sügisvihmade algust kohale ei jõua.
 • Kohapealse tehnilise toe olemasolu: see on eriti vajalik siis, kui majaomanik otsustab ise paigaldustöö ära teha, aga on oluline ka ehitajale, et saada professionaalset nõu erinevate sõlmede lahendamisel. Majaomanik saab tehniliselt toelt usaldusväärset abi ka kvaliteedikontrolli läbiviimisel.
 • Kas müüja oskab soovitada kvaliteetset tööd tegevat kogenud paigaldajat: katusele pika eluea tagamiseks peab lisaks materjalile olema kvaliteetne ka paigaldustöö ehitajalt, kes on läbinud tootjapoolsed koolitused.
 • Katuselahenduse kogumaksumust: see on eelarve viimane rida, kui kõik komponendid on pakkumisse lisatud.

Ühe või teise otsustamiskriteeriumi osatähtsus sõltub igast majaomanikust. Kogemus näitab, et kõige mõistlikum on eelistada parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Odav materjal tundub esmapilgul küll atraktiivne, ent kui katuse vastupidavus on 4-5 korda lühem kivikatuse sajandipikkusest elueast või hakkavad tihendid mõne aasta möödudes läbi laskma, siis tähendab see ka lõppmaksumuselt kallimat katust.

Soovin pakkumist:

uusrenoveeritav